NANOMEHURČKI so ultra fini mehurčki

Z njimi dosegamo vse te krasne učinke!

Nanomehurčki so zelo majhni mehurčki s premerom 100 nanometrov ali še manj,

ter z zelo velikim notranjim obodnim tlakom. Zaradi majhnosti imajo več kot 800-krat večjo stično površino z vodo, v primerjavi z večjimi makromehurčki.

Ti ultra-fini mehurčki so zelo stabilni, v vodi lahko obstanejo tudi nekaj mesecev.

Zaradi svojih posebnih lastnosti omogočajo čiščenje in izboljševanje kakovosti vode. Tekočina, ki jo prezračimo z nanomehurčki, se ne bo tako hitro odzračila, kot če bi jo prezračili z večjimi mehurčki. Na ultra fine mehurčke deluje manjša sila vzgona, zato se bolje razpršijo po celotnem vodnem telesu. Ta fizikalni princip se imenuje Brownovo gibanje.

Waboost d.o.o.

Waboost zagotavlja rešitve za uporabo nanomehurčkov (ultra finih mehurčkov) za dezinfekcijo in povečevanje hranilnih lastnosti vode, za čiščenje in stabilizacijo pitne vode za živali, odpadnih voda ter odprtih vodnih teles.

Meni