Trajnostno čiščenje naravnih vodnih teles in odpadnih voda

NARAVNA VODNA TELESA

Naravna in trajnostna metoda zračenja vodnih teles

z nanomehurčki omogoča preprečiti cvetenje alg v naravnih vodnih telesih in zmanjšanje obsega sedimentov na dnu.

V naravnih vodnih telesih, ki jih onesnažujejo industrija, kmetijstvo in drugi onesnaževalci, pomagajo ti ultra fini mehurčki obnoviti ekološko ravnovesje. V veliki meri izboljšajo koncentracijo v vodi raztopljenega kisika na vseh globinah in omogočajo bolj učinkovito aerobno bakterijsko presnovo.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Komunalne in industrijske odpadne vode

pogosto vsebujejo hudourniške vode, industrijske onesnaževalce, gospodinjske odpadke in kemikalije. To povzroča nabiranje oblog, ki jih imenujemo trdne organske snovi.
Obdelava odpadnih voda je običajno biološko, kemično in fizično škodljiv postopek – če jo izvajamo na napačen način, lahko povzroči dodatno onesnaženje.
Bakterije v komunalnih odpadnih vodah potrebujejo dovolj kisika, da lahko razgrajujejo organske in anorganske onesnaževalce. To lahko povzroča tudi neprijetne vonjave.

Priklopne rešitve Waboost za izboljšanje vsebnosti kisika in drugih plinov v odpadnih vodah omogočajo odstranjevanje onesnaževalcev s flotacijo, odstranjevanjem vonjav, z uravnavanjem ravni kisika in prezračevanjem.

Mehurčkanje

je edini način, s kateirm zagotovimo dovajanje ultra finih mehurčkov v sediment, kjer kisik pospeši aerobno presnovo bakterij na povsem naraven način (odvisno od okoliščin in vrste sedimenta).

Taka obdelava je povsem naravna in energetsko učinkovita.

Tako pomagamo naravi in rešujemo naš planet.

GLAVNE KORISTI

Preprečevanje onesnaževanja in ogrožanja zdravja

Čiščenje voda brez dodajanja kemičnih ali bioloških reagentov

Naraven način stabilizacije pH in KPK***

Povečanje sile vzgona za izboljšanje flotacije

Deodorizacija z dvigom ravni raztopljenega kisika

Zagotavljanje stroškovno učinkovitega in kakovostnega zračenja

Waboost rešitve so prilagodljive po meri glede na vaše potrebe. Tako lahko zagotovimo najboljše učinke in največjo vrednost vode za vaš posel.
Brezplačno uvodno svetovanje – vzemite si nekaj minut časa in nam zaupajte svoje izzive!
Meni